Masz miejsce na automat paczkowy? Wynajmij je nam!

Ciesz się dodatkowymi
przychodami i zyskaj nowych klientów.

Orlen buduje sieć automatów paczkowych ORLEN Paczka. W maszynach można odbierać i nadawać przesyłki 24/7.

Wypełnij formularz

- skontaktujemy się z Tobą

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Nr telefonu GSM*

Adres lokalizacji

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica*

Numer*

Województwo*


Zgody

Wyrażam ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem:* 

Każdą z powyższych zgód możesz w każdej chwili odwołać wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: lokalizacje.apm@orlen.pl lub składając w formie pisemnej na adres ORLEN S.A., Dział Sieci Automatów Paczkowych, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa lub kontaktując się z infolinią na numer 801 167 536.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach obsługi dokonanego zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy tj. nawiązania współpracy w zakresie umożliwiającym ORLEN S.A. rozwój sieci automatów paczkowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanym w ust. 3 powyżej jest: prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) oraz w przypadku, gdy będziemy zainteresowani zawarciem z Panią/Panem umowy podstawą prawną przetwarzania danych będzie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Umowy, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, obsługi zgłoszenia.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od przyjęcia zgłoszenia, a następnie zostaną usunięte. W przypadku zawarcia umowy przez okres niezbędny do jej realizacji.

8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Weryfikacja formularza:

Zgłoś się do nas i dołącz do sieci
ORLEN Paczka,
jeśli:

WŁASNOŚĆ GRUNTU

Posiadasz prawo do swobodnego dysponowania terenem

DOSTĘPNOŚĆ

Twój teren jest łatwo dostępny i uczęszczany 24/7

ZASILANIE

Oferowane przez Ciebie miejsce ma dostęp do przyłącza elektrycznego

POWIERZCHNIA

Masz do wynajęcia co najmniej 4 metry kwadratowe terenu

Ty wynajmujesz, my zajmujemy się resztą:

  • zapewniamy atrakcyjne warunki czynszu
  • pokrywamy koszty przygotowania terenu oraz instalacji elektrycznej
  • zajmujemy się obsługą przesyłek w automacie paczkowym
  • załatwiamy wszelkie formalności związane z montażem urządzenia

ORLEN PACZKA to:

przesyłki doręczane przez różnych kurierów
i z wielu e-sklepów

korzyści dla okolicznych biznesów
i mieszkańców

atrakcyjny czynsz dla dawcy lokalizacji

Wypełnij formularz

- skontaktujemy się z Tobą

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Nr telefonu GSM*

Adres lokalizacji

Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica*

Numer*

Województwo*


Zgody

Wyrażam ORLEN S.A. z siedzibą w  Płocku 09-411, ul. Chemików 7 zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem:* 

Każdą z powyższych zgód możesz w każdej chwili odwołać wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: lokalizacje.apm@orlen.pl lub składając w formie pisemnej na adres ORLEN S.A., Dział Sieci Automatów Paczkowych, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa lub kontaktując się z infolinią na numer 801 167 536.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

1. ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty”.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach obsługi dokonanego zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy tj. nawiązania współpracy w zakresie umożliwiającym ORLEN S.A. rozwój sieci automatów paczkowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanym w ust. 3 powyżej jest: prawnie uzasadniony interes ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) oraz w przypadku, gdy będziemy zainteresowani zawarciem z Panią/Panem umowy podstawą prawną przetwarzania danych będzie niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Umowy, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, obsługi zgłoszenia.

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 2 lat od przyjęcia zgłoszenia, a następnie zostaną usunięte. W przypadku zawarcia umowy przez okres niezbędny do jej realizacji.

8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do treści swoich danych,

b) prawo do sprostowania danych osobowych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację.

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. wskazany w pkt.1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Weryfikacja formularza:

Najczęściej zadawane pytania:

Za przygotowanie miejsca pod automat paczkowy odpowiada wyspecjalizowana firma działająca na zlecenie ORLENu. Grunt może przygotować także właściciel we własnym zakresie, według przekazanych wytycznych. ORLEN ponosi wszelkie koszty prac przygotowawczych.

Za obsługę klienta odpowiada ORLEN. Operatorem logistycznym, dostarczającym przesyłki jest RUCH S.A.

Podmiot dokonujący zgłoszenia powinien dysponować prawem do swobodnego zarządzania gruntem, tj. być właścicielem terenu lub przedstawicielem podmiotów prawnych, w tym spółdzielni, wspólnoty, dewelopera, spółki z prawem do poddzierżawy terenu itp. Czekamy także na informacje ze wskazaniem potencjalnych możliwości postawienia maszyny paczkowej. Każde zgłoszenie jest dla nas ważne!

Nasze urządzenia są wielomodułowe, co oznacza, że możemy elastycznie dopasowywać ich wielkość i kształt do dostępnej powierzchni, operując liczbą modułów. Automat w wersji prostej ma wymiary 468 x 64 x 220 cm (szerokość x głębokość x wysokość), ale montujemy także urządzenia w kształcie liter „L”
lub „U”. Szerokość jednego modułu maszyny ORLEN Paczka to 52 cm. Jesteśmy zainteresowani montażem urządzeń składających się z co najmniej 9 modułów w dowolnej konfiguracji.

Zależy nam na lokalizacjach ze swobodnym, całodobowym dostępem przez 7 dni w tygodniu. Bardzo istotne dla nas jest także wygodne dojście do automatu
dla klientów i kurierów. Poszukujemy uczęszczanych miejsc na osiedlach, w pobliżu węzłów przesiadkowych, sklepów, galerii handlowych, zakładów pracy, placówek kultury z dostępem do przyłącza energetycznego.

Specjalistyczna firma działająca na zlecenie ORLEN instaluje urządzenie i przyłącze energetyczne. Od właściciela terenu oczekujemy jedynie wskazania miejsca poboru energii elektrycznej. Przyłącze elektryczne może zrealizowane we własnym zakresie przez właściciela gruntu, zgodnie ze wskazówkami i na koszt ORLENu.

Do każdego zgłoszenia przygotujemy indywidualną ofertę współpracy.

Odpowiedzi na zgłoszenie udzielimy w ciągu max. 10 dni roboczych.

© 2021 ORLEN S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone